top of page

TATTOOM ART GALLERY

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satım Sözleşmesi (“Sözleşme”) , (TESLİMATADRESİ) adresinde bulunan "ALICI" veya “TÜKETİCİ” ile diğer tarafta Tattoom Gallery (işbu sözleşmenin devamında “SATICI” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin devamında ayrı ayrı Taraf ve birlikte anıldıklarında Taraflar olarak tanımlanacaktır. 

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın ürün siparişi üzerine Satıcı tarafından ürünün teslimi ve ödeme koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.  Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

 

3.2.  İade Prosedürü: Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

 

 

Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Kart ile alınmış mal iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan ALICI'ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

3.3.  SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

 

3.4.  Teslimat Şekli ve Adresi: Teslimat Adresi : Alıcı’nın işbu Sözleşme madde 1’de yer alan adresi veya www.tattoomartgallery.com internet sitesi üzerinden belirtmiş olduğu bir üçüncü kişinin teslimat adresi.

 

3.5.  Alıcı, www.tattoomartgallery.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

3.6.  Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

 

3.7.   Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir.

 

3.8.  Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

 

3.9.  SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin kredi kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

3.10.  Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

 

3.11.  Ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

3.12.  385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

3.13.  ALICI’nın şikayet ve itirazları: Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden Satıcı’ya iletebilirsiniz. Şikayetlerinize en kısa süre içerisinde dönüş yapılacaktır.

 

3.14.  Sözleşme kapsamında ürün bazında herhangi bir taksit uygulaması sunulamamaktadır.

 

3.15.  Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan Alıcı’ya sağlanması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

3.16.  İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

3.17.  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

3.18.  Satışı ilgili mevzuatlar gereği resmi merciler nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemler ile tamamlanması öngörülen ürünler için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön protokol niteliğindedir. Bu ürünlerin toplam bedeli, ödeme şekli ilgili Kampanya Şartlarında ve/veya Ürün Açıklamalarında belirtilecek olup, bu bedele satışa ilişkin resmi işlemlerin tamamlanması sırasında ortaya çıkacak masraflar dahil değildir. Söz konusu masraflar Alıcı tarafından resmi işlemlerin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. Bu satışlar, toplam bedelin Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenmesi ve resmi merciler nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Bu kapsamda cayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki uygulama alanı bulunmayan hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

Alıcı, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 
Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.tattoomartgallery.com internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 

Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firmasıdır.

 

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
b) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifası kabul edilen mallara ilişkin sözleşmeler.
 

MADDE 5 – KARGO ÜCRETİ

Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dâhildir.

Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir.

Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Alıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

MADDE 6 – SATIŞ BEDELİ

İşbu internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde satış fiyatı değişiklik gösterebilir.

MADDE 7 – SON HÜKÜM

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

logo_band_white_3x.png
bottom of page